Videolu Konu Anlatım

Mat 1 Videolu Anlatımlar
Doğal Sayılarda 4 işlem Sayı Sistemleri
Temel Kavramlar Bölünebilme kuralları
Faktöriyel ve asal çarpanlara ayırma--- Obeb Okek
Tamsayılar Sayılar-1
Sayılar-2 Mutlak Değer
Üslü İfadeler Köklü İfadeler
Çarpanlara Ayırma Oran-Orantı
Denklem Çözme Sayı Problemleri
Kesir Problemleri Yaş Problemleri
İşçi Havuz Problemleri Hareket problemleri
Yüzde Problemleri Faiz ve Karışım Problemleri
Saat Problemleri Trigonometri
Permütasyon Olasılık
Temel Kavramlar - 1 Temel Kavramlar - 2
Temel Kavramlar - 3 Temel Kavramlar - 4
Temel Kavramlar - 5 Temel Kavramlar - 6
Temel Kavramlar - 7 Temel Kavramlar - 8
Temel Kavramlar - 9 Sayı Sistemleri-1
Sayı Sistemleri-2 Sayı Sistemleri-3
Sayı Sistemleri-4 Sayı Sistemleri-5
Sayı Sistemleri-6 Sayı Sistemleri-7
2007 OKS Matematik soru ve cevapları Sayılar
Bölünebilme - Ebob - Ekok - 1 Bölünebilme - Ebob - Ekok - 2
Bölünebilme - Ebob - Ekok - 3 Bölünebilme - Ebob - Ekok - 4
Bölünebilme - Ebob - Ekok - 5 Bölünebilme - Ebob - Ekok - 6
Bölünebilme - Ebob - Ekok - 7 Bölünebilme - Ebob - Ekok - 8
Rasyonel sayılar-1 Rasyonel sayılar-2
Rasyonel sayılar-3 Rasyonel sayılar-4
Rasyonel sayılar-5 Rasyonel sayılar-6
Pc-YaziliM.Tr.Gg
Mat 2 Videolu Anlatımlar
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler - 1
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler - 2 Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler - 3
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler - 4 Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler - 5
Logaritma-1 Logaritma-2
Logaritma-3 Logaritma-4
Logaritma-5 Logaritma-6
Logaritma-7 Logaritma-8
Logaritma-9 Logaritma-10
Logaritma-11 Logaritma-12
Logaritma-13 Logaritma-14
Modüler Aritmetik-1 Modüler Aritmetik-2
Fonksiyonlar-1 Fonksiyonlar-2
Kümeler-1 Kümeler-2
Ondalık sayılar-1 Ondalık sayılar-2
Ondalık sayılar-3 Sıralama ve Basit Eşitsizlikler - 1
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler - 2 Sıralama ve Basit Eşitsizlikler - 3
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler - 4 Mutlak Değer - 1
Mutlak Değer - 2 Mutlak Değer - 3
Mutlak Değer - 4 Üslü Sayılar-1
Üslü Sayılar-2 Üslü Sayılar-3
Üslü Sayılar-4

 
Fizik Videolu Anlatımlar
Vektörler ve Kuvvetler Moment ve Denge
Kuvvet Kazancı ve Kaldıraçlar Makaralar ve Palangalar
Eğik Düzlem Dişli Çarklar Çıkrık ve Vida
Ağırlık Merkezi İş-Güç-Enerji-1
İş-Güç-Enerji-2 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Hareket-1 Hareket-2
Eşit Kollu Terazi Isı-Sıcaklık-Genleşme-1
Isı-Sıcaklık-Genleşme-2 Isı-Sıcaklık-Genleşme-3
Isı-Sıcaklık-Genleşme-4 Basınç-1
Basınç-2 Basınç-3
Basınç-4 Basınç-5
Hacim-1 Hacim-2
Kütle Özkütle
Esneklik Optik Gölge
Renkler Düzlem Aynalar-1
Düzlem Aynalar-2 Küresel Aynalar-1
Küresel Aynalar-2 Kırılma-1
Kırılma-2 Mercekler-1
Mercekler-2 Nehir Problemleri
Bağıl Hız Dinamik-1
Dinamik-2 Dinamik-3
Pc-YaziliM.Tr.Gg

Türkçe Videolu Anlatımlar
Ek-Kök-Gövde Kök bulma-Kök Türü
İsim Çekimleri-1 İsim Çekimleri-2
Fiil Çekimleri-1 Fiil Çekimleri-2
Sözcüğün Yapısı Sözcüğün Yapısı-2
Sözcüğün Yapısı-3 Sözcüğün Yapısı-4
Ses Bilgisi-1 Ses Bilgisi-2
Ses Bilgisi-3 Ses Bilgisi-4
Yazım Kuralları-1 Yazım Kuralları-2
Yazım Kuralları-3 Sözcük Türleri
Adlar (isimler) Sıfatlar (önadlar)
Zarflar (Belirteçler) Zamirler (adıllar)
Fiilimsiler (eylemsiler) İsim-Fiiller (ad-eylem)
Sıfat Fiiller (ortaçlar) Zarf-Fiiller (Ulaç-bağ-fiiller)
Ek-Fiil (Ek-Eylem,Cevher Fiil) Nesne Yüklem İlişkisine Göre Çatı
Özne Yüklem ilşkisine Göre Çatı-1 Özne Yüklem ilşkisine Göre Çatı-2
Cümlenin Ögeleri-1 Cümlenin Ögeleri-2
Cümlenin Ögeleri-3 Cümlenin Ögeleri-4
Cümle Türleri-1 Cümle Türleri-2
Cümle Türleri-3 Gereksiz Sözcük Kullanmak
Sözcükleri Birbiriyle Karıştırmak Sözcükleri Yanlış Anlamda Kullanmak
Sözcüğün Yapısındaki Yanlışlık Deyim ve Atasözü Yanlışları
Yerinde Kullanılmayan Sözcük ve Ögeler Anlamca Çelişen Sözcükler
Mantık Hataları Anlam Belirsizliği
Karşılaştırma Hataları Yüklem Yanlışlığı
Özne Yanlışlığı Özne Yüklem Uyşmazlığı
Dolaylı Tümleç Eksikliği Zarf Tümleci Eksikliği
Nesne Eksikliği Özne Yüklem Uyşmazlığı
Dolaylı Tümleç Eksikliği İsim Çekimleri-1
İsim Çekimleri-2 Fiil Çekimleri-1
Fiil Çekimleri-2 Sözcüğün Yapısı
Sözcüğün Yapısı-2 Sözcüğün Yapısı-3
Sözcüğün Yapısı-4 Ses Bilgisi-1
Ses Bilgisi-2 Ses Bilgisi-3
Ses Bilgisi-4 Yazım Kuralları-1
Yazım Kuralları-2 Yazım Kuralları-3
Sözcük Türleri Adlar (isimler)
Sıfatlar (önadlar) Zarflar (Belirteçler)
Zamirler (adıllar) Fiilimsiler (eylemsiler)
İsim-Fiiller (ad-eylem) Sıfat Fiiller (ortaçlar)
Zarf-Fiiller (Ulaç-bağ-fiiller) Ek-Fiil (Ek-Eylem,Cevher Fiil)
Nesne Yüklem İlişkisine Göre Çatı Özne Yüklem ilşkisine Göre Çatı-1
Özne Yüklem ilşkisine Göre Çatı-2 Cümlenin Ögeleri-1
Cümlenin Ögeleri-2 Cümlenin Ögeleri-3
Cümlenin Ögeleri-4 Cümle Türleri-1
Cümle Türleri-2 Cümle Türleri-3
Gereksiz Sözcük Kullanmak Sözcükleri Birbiriyle Karıştırmak
Sözcükleri Yanlış Anlamda Kullanmak Sözcüğün Yapısındaki Yanlışlık
Deyim ve Atasözü Yanlışları Yerinde Kullanılmayan Sözcük ve Ögeler
Anlamca Çelişen Sözcükler Mantık Hataları
Anlam Belirsizliği Karşılaştırma Hataları
Yüklem Yanlışlığı Özne Yanlışlığı
Özne Yüklem Uyşmazlığı Dolaylı Tümleç Eksikliği
Zarf Tümleci Eksikliği Nesne Eksikliği
Özne Yüklem Uyşmazlığı Dolaylı Tümleç Eksikliği
Pc-Yazilim.Tr.Gg

Tarih Videolu Anlatımlar
Tarih Bilimine Giriş - 1 Tarih Bilimine Giriş - 2
Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi - 1 Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi - 2
Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi - 3 Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi - 4
Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi - 5 Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk Devletleri - 1
Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk Devletleri - 2
Pc-YaziliM.Tr.Gg

Edebiyat Videolu Anlatımlar
Edebiyat Dönemleri - 1 Edebiyat Dönemleri - 2
Edebiyat Dönemleri - 3 Edebiyat Dönemleri - 4
Edebiyat Dönemleri - 5 Edebiyat Dönemleri-6
Edebiyat Dönemleri-7 Edebiyat Dönemleri-8
Batı Edebiyatı-1 Batı Edebiyatı-2
Batı Edebiyatı-3 Edebiyat Akımları-1
Edebiyat Akımları-2 Şiirde Ölçü ce Uyak
Milli Edebiyat Özellikleri ve Sanatçılar Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve Topluluklar
Pc-YaziliM.Tr.Gg
Geometri Videolu Anlatımlar
Açı ve Açısal Kavramlar Üçgende Açılar
Dik Üçgen İkiz Kenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende kenarortay Bağıntıları Üçgende Benzerlik
Üçgende Açı ve Kenar Bağıntıları Çokgenler
Genel Dörtgenler Parelel Kenar ve Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen, Kare ve Deltoid Yamuk
Çemberde Açılar Çemberde Uzunluk
Dairede Uzunluk ve Alanlar Noktanın Analitik İncelenmesi
Doğrunun Analitik İncelenmesi Katı Cisimler
Pc-YaziliM.Tr.Gg

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Siten:
Mesajınız:

Videolu Konu Anlatım - Bugün: 14 - Klik: 37 - Aktif: - IP: 3.80.85.76

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=